Idrætsmærker i 2018

 

Det er stadig muligt at tage idrætsmærker i Hermod – i år er der desværre kun 10 der har benyttet sig af tilbuddet.

Vi var på atletikstadion 2 aftener først i juni, men der kom kun 3 herrer – resten har aflagt atletikprøver onsdag formiddag.

Følgende har taget idrætsmærke i Hermod i år:

Guld 6                          Eigil Heinze

Guld 10                        Merete Pedersen

Guld 16                        Carsten Henriksen

Guld 28                        Grethe Nielsen og

Flemming Pedersen

Guld 35                        Karen Marie Keller

Guld 40                        Aase Nørgreen

Guld 42                        Else Jensen

Guld 43                        Niels Kjellerup

Guld 44                        Annie Høst

 

HVIS nogen mener at have bestået prøverne, men ikke er på listen, vil jeg gerne have besked – også hvis mærkegraden ikke er korrekt. Kontakt mig på e-mail: dortecarlsen@esenet.dk.

 

TAK

Til slut en stor tak til idrætsmærkedommerne som troligt møder op på Atletikstadion trods vejret – Husk de er frivillige og gør et stort arbejde for foreningen.
Med venlig hilsen Idrætsmærkeudvalget