IDRÆTSMÆRKET 2017

 

          Idrætsmærker i 2017

 

 

Vi fortsatte i år med at tage idrætsmærker i Hermod – desværre er der kun 13 tilbage – men dog 2 nye.

Vi har været på atletikstadion 2 aftener sidst i maj måned, men tilslutningen var meget lille – en del har aflagt atletikprøver onsdag formiddag i forbindelse med Ældre i Bevægelse.

Følgende har taget idrætsmærke i Hermod i år:

Guld 1                          Vibeke Schultz

Karin Valentin

Guld 4                          Jytte Harries

Guld 7                          Jens Erik Knudsen

Guld 8                          Jens Erik Bundgaard

Guld 15                        Carsten Henriksen

Guld 17                        Anni Pettersson

Guld 27                        Grethe Nielsen

Guld 34                        Karen Marie Keller

Guld 39                        Aase Nørgreen

Guld 41                        Else Jensen

Guld 42                        Niels Kjellerup

Guld 43                        Annie Høst

 

HVIS nogen mener at have bestået prøverne, men ikke er på listen, vil jeg gerne have besked – også hvis mærkegraden ikke er korrekt. Kontakt mig på e-mail: dortecarlsen@esenet.dk.

 

TAK

Til slut en stor tak til idrætsmærkedommerne som troligt møder op på Atletikstadion trods vejret – Husk de er frivillige og gør et stort arbejde for foreningen.

 

Med venlig hilsenIdrætsmærkeudvalget