DGI har oplyst, at de ikke længere kan administrere Idrætsmærket, da deres system er blevet forældet og er taget ud af brug. Fremover skal foreningerne selv beregne resultaterne og godkende dem og underskrive diplomer. Foreningerne skal selv gemme resultaterne og man kan ikke hente ældre resultater.

Hermods bestyrelse har efterfølgende besluttet, at det ikke længere vil være muligt at tage Idrætsmærket i foreningen.

Det vil være et stort arbejde at administrere – sammenholdt med det lave antal idrætsmærketagere og et faldende antal dommere.