Generalforsamling 2023 – dagsorden

Referat generalforsamling 23.8.23

Ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling 26. september 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 07112023

Referat af ekstraordinær generalforsamling 7. november 2023