”HERMOD”s   TILBLIVELSE

Ved Hermods 25-årsdag blev der skrevet således:

 

DET VAR UNGDOM, der gav Signalet til Dannelsen af vor Forening, og det var Ungdom, der i de første trange Aar tog saa kraftigt fat, at Hermod med sin sunde og smukke Idræt blev reddet fra Undergang. Begyndelsesaarene er jo altid svære at komme igennem for en Forening: og i særlig Grad var de første 4-5 Aar vanskelige for Hermod. – Et Vildskud, som Hermod blev betegnet at være, maatte ikke faa god Jord at vokse i: Moderstammen vilde tage al Næring fra det lille, spinkle Skud, og havde Hermod ikke fundet til og udplantet sig i Idealers sunde Muld, havde den sikkert aldrig vokset sig saa stor og stærk, som Tilfældet er blevet.

 

     Allerede omkring Aarhundredskiftet gærede det indenfor Gymnastiken i vor By; saa det var ikke her Valgsproget: Rask maa det gaa, der satte Sindene i Bevægelse. Tanken om et maalbevidst Arbejde for at skabe en Forening, hvori det bærende ene og alene var Slidet for en sund Sjæl i et sundt Legeme, var det, der løsrev det spinkle Skud fra Moderstammen og førte til, at Hermod blev startet. Hermod satte sin Lid til, at det maatte forundes den altid at være en Forening, hvori alle Medlemmer enigt samles om Gymnastikkens Fane.

 

Det var tolv utilfredse Medlemmer af E.G.F., der havde det Vovemod at forsøge Tankens Realisering, dog først efter mange Overvejelser blev Starten fuldbyrdet – mangen sommeraften blev til Nat førend de tolv sluttede Samtalen om at tage det store Skridt; Begynde for sig selv.

 

     Onsdag den 14. juni, Aften Kl. 8 paa Esbjerg Højskolehjem, vedtoges det at stifte Hermod. Udmeldelsen af E.G.F. var selvfølgelig sket forud; men nu var de tolv Mand svunden ind til kun at være 9 Mand, der holdt fast ved Beslutningen om at bygge i kammeratligt og enigt Sindelag den Gymnastikforening, Hermod. som nu paa sin 25-aarsdag kan glæde sig over sin Position, der gennem Aarene er bleven stærkere og stærkere og har bragt rigere Værd end Stifterne, J. Storm, Aksel Sørensen, M. Mathiasen, Th. Hansen, N. Th. Nielsen, C. P. Hansen, Chr. Madsen, Arthur Petersen og H. K. Hansen, i deres mest dristige Tankeeksperimenter havde udmalet sig.